Naam
Wachtwoord

Werkwijze

XZale Software ontwikkeld gewoonlijk volgens onderstaande flowdiagram.flowdiagram

Informatie verzamelen

Alle informatie over betrokken processen worden verzameld om een beeld te krijgen van de omgeving van de toepassing alsmede het doel van de toepassing.


Wensen en eisen opstellen

Aan de hand van de geworven informatie en terugkoppeling met de opdrachtgever worden de wensen en eisen van het project geformuleerd


Alfa versie ontwikkelen

Op basis van de wensen en eisen wordt er een grove versie van de toepassing ontwikkeld, de zogenaamde Alfa versie.


Validatie

De alfa versie wordt bekeken in overleg met de opdrachtgever. Indien er gedurende deze stap nog dingen blijken te missen, kan er worden teruggevallen op het Wensen en eisen opstellen stadium wat uiteindelijk een opvolgende alfa versie geeft.


Beta versie ontwikkelen

Wanneer uit de drie vorige fasen een bevredigende alfa versie resulteert wordt deze 'gepromoveerd' tot een beta versie. Het beta stadium houdt in dat er geen nieuwe functionaliteiten worden ingebouwd.


Testen

De beta versie wordt uitvoerig getest door XZale Software en opdrachtgever om eventuele problemen / fouten vast te stellen. Deze problemen worden opgelost in een opvolgende beta versie.


Release candidate ontwikkelen

Wanneer een toereikende en stabiele beta versie is verkregen wordt deze versie 'gepromoveerd' tot een release caniddate (RC).


Testen

Het RC stadium houdt in dat er grondig wordt getest op betrouwbaarheid en resterende 'grote' problemen. Eventuele kleinere problemen worden genegeerd ter voorkoming van het ontstaan van weer nieuwe problemen. Het oplossen van eventuele kleindere problemen wordt voor de 1.1 versie van de applicatie bewaard (waarbij weer wordt begonnen in het alfa stadium op basis van de oplevering versie.)


Oplevering

Wanneer er geen beduidende problemen meer worden vastgesteld in de laatste RC versie wordt overgegaan tot de oplevering van de toepassing (De zgn Release Versie).

Best bekeken met Firefox of Seamonkey bij 1024x768 of betere resolutie.