Naam
Wachtwoord

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Wanneer u klant wordt van XZale Software krijgt u een kopie van de voorwaarden tezamen met een intake formulier alwaar u na ondertekening aangeeft akkoord te gaan met de voorwaarden.

Het is altijd mogelijk om aanvullende voorwaarden te hanteren doormiddel van een 2e contract. Dit is bijvoorbeeld nodig als u het copyright op de te ontwikkelen broncode wilt toe-eigenen. De mogelijkheden op dit gebied worden per project bekeken.

Best bekeken met Firefox of Seamonkey bij 1024x768 of betere resolutie.