Naam
Wachtwoord

Vertaling

Het komt geregeld voor dat bedrijven nog met DOS applicaties of zeer oude 1e uur Windows applicaties werken. Hier is niets mis mee zolang de applicaties toereikend zijn. Echter op een gegeven moment doen deze applicaties functioneel tekort en moet men op zoek naar vervanging.

Indien de applicatie(s) in kwestie oorspronkelijk maatwerk waren leidt dit veelal naar het laten ontwikkelen van nieuw maatwerk met als basis de zelfde functionaliteit.

Wat hierbij vaak wordt vergeten is dat er veel van de oorspronkelijke applicatie kan worden geleerd c.q. overgenomen. Dit is dubbelwaar indien de broncode van de oude applicatie aanwezig is.

Van de applicatie zelf kunnen de interface en werkwijze worden overgenomen, van de broncode kunnen o.a. bewezen algoritmes en verwerkingsprocessen worden gerecycled.

XZale Software heeft ervaring met het herschrijven van applicaties die oorspronkelijk zijn geschreven in:

  • (GW) Basic
  • Clipper
  • Pascal
  • C / C++ (incl Visual C++, C++ Builder)
  • Visual Basic
  • Delphi 3, 4 en 5 (Upgrade naar 6)

Aarzel niet om voor informatie c.q. mogelijkheden met betrekking tot uw plannen / benodigdheden contact met ons te zoeken.

Best bekeken met Firefox of Seamonkey bij 1024x768 of betere resolutie.